Dilvis: terug in de tijd

De familie Dil stamt af van een Spaanse soldaat die tijdens de Tachtigjarige Oorlog getrouwd was met de dochter van een veerman. De in 1791 geboren Dirk Dil was visser en visverkoper. De stad Alkmaar wilde het ‘Ambachtsheerlijkheid van Akersloot’ verkopen, waaronder onder andere het visrecht op het Alkmaardermeer viel. Twee van zijn vijf zonen vestigde zich aan het Alkmaardermeer. De oude Jan Dil had nog een visserijbedrijf in Zaandam. Uiteindelijk zijn neef Dirk Dil en neef Jan Dil Willemzoon vanaf 1884 zelfstandig verder gegaan met de binnenvisserij vanuit Akersloot. Het familiebedrijf is inmiddels in handen van de 5e generatie.

Gebr. Dil Import / Export B.V.

Toen Jan Dil Dirkzoon overleed gingen zijn erfgenamen niet door met de zoetwatervisserij. Ze besloten om zijn bezittingen te verkopen. Bij opbod en afslag gingen de Heerlijke Visrecht van Akersloot inclusief woonhuis en erf naar Jan Dil Willemzoon, een neef van hun vader. Hij pachtte al de sluizen in de Dam in Zaandam, zodat hij op paling kon vissen in het bij het water behorende sluizen. Na de koop vestigde zijn broer Dirk Dil zich tevens in Akersloot en de twee werkten nauw samen. Zij vormden de basis van Gebr. Dil Import / Export B.V., ofwel Dilvis.

Jan Dil Willemzoon overleed tijdens een zakenreis in Parijs en zijn zoon, Piet Dil genaamd, ging verder met de visserij op het Alkmaardermeer. Vanaf 1920 nam de populariteit van paling in Nederland toe en vooral op kermissen was de lekkernij gerookte paling een succes.

De populariteit van de paling

In het begin van de 20ste eeuw was de palinghandel van groot belang voor Gebr. Dil en er kwam steeds meer internationale handel. Er werd vooral handel gedreven met het Verenigd Koninkrijk. In Engeland nam het gerecht 'Jellied eels' gretig aftrek (zie foto links). De GEbr. Dil voeren met grote 'palingaken' over zee. De palinghandel verminderde door de concurrentie uit Scandinavië en zeeschepen (genaamd de Vriendschap 1 & 2) werden verkocht.

Toen paling in Nederland steeds populairder werd gehoorde Gebr. Dil tot één van de belangrijkste en grootste Nederlandse importeurs. Deze keer haalde Dilvis de paling levend met tankwagens over de weg! In Akersloot sorteerde men de paling op dikte, een maat, omdat er per soort verschillende afnemers waren.

Veranderingen zijn van alle tijden

In de jaren ’60 vonden er grote zandzuigingen plaats in het Alkmaardermeer en ontstonden er veel diepe gaten. Doordat het leefgebied veranderde werd er minder paling gevangen, maar meer snoekbaars. De import en export van zoetwatervis werd vanaf dat moment belangrijker dan de visserij op het Alkmaardermeer.

Teun Dil wilde toch blijven vissen, dus liet hij twee scheepjes in de vaart en er werd vooral op snoekbaars gevist. De gevangen snoekbaarzen in het Alkmaardermeer zijn zeer gewild in Europa en overtreffen de kwaliteit van andere snoekbaars. Ook in communicatie ging Dilvis met de tijd mee en gebruikte veel de Telex.

Dilvis anno nu

Inmiddels heeft Koen Dil, de vijfde generatie, het stokje van Hein overgenomen. De huisstijl van de Gebr. Dil krijgt een update en met de ontwikkeling van e-commerce kanalen zoals Palingshop.nl en DilvisOnline.nl wordt ingespeeld op het huidige digitale tijdperk. Ook wordt meer focus gelegd op de eigen winkel en de Nederlandse markt. 

Het assortiment van Dilvis wordt uitgebreid en bestaat het niet meer alleen uit zoetwatervis. Ondanks deze nieuwerwetse handel blijft de tradionele werkwijze goed gewaarborgd. Duurzame visserij op het Alkmaardermeer wordt ook nog altijd uitgeoefend en alles in de rokerij wordt nog ambachtelijk uitgevoerd.

Kom in contact

Wilt u onze producten proeven?

Onze ambachtelijke rokerij van dichtbij bekijken?

Onze producten aan uw assortiment toevoegen?

Onze vis op uw menukaart zetten?

Heeft u andere vragen? Laat het ons weten!

Email: info@dilvis.com |  App: 06-31278494