Visvergunning Alkmaardermeer aanvragen

U kunt uw vergunning het beste per email aanvragen, via info{at}dilvis.nl.
Stuur dan de volgende gegevens in een e-mail:


Datum waarop u uw dag, maand, of jaarvergunning in wilt laten gaan

  • Naam
  • Adres
  • Registratienummer van uw boot

Indien u een visvergunning wenst te ontvangen, verzoeken wij u het desbetreffende bedrag over te maken op rekeningnummer NL78 RABO 0300 9000 23 t.n.v. Dilvis onder vermelding van de ingangsdatum van de vergunning en het registratienummer (Rnr) van uw boot. Na ontvangst van uw betaling krijgt u, per kerende post het document thuisgestuurd. U kunt natuurlijk ook de vergunning ophalen bij het kantoor van Dilvis en contant, of per pin betalen. U krijgt de visvergunning dan direct mee. 

Wij maken u er op attent dat:

  • Iedere hengelaar op de boot in het bezit moet zijn van een visvergunning voor het Alkmaardermeer
  • Er zich gedurende het hele jaar beroepsvistuigen op het Alkmaarder- en Uitgeestermeer kunnen bevinden.
  • Driftend vissen ten strengste verboden is.
  • Er wordt gecontroleerd op de vergunningen van Dilvis en er boetes worden uitgeschreven, wanneer er sportvissers niet in het bezit zijn van een geldende schriftelijke toestemming.
  • Bij het niet naleven van bovenstaande voorwaarden geen vergunning meer zal worden afgegeven.
  • Er aangifte zal worden gedaan bij de politie indien hengelaars bij controle niet in het bezit zijn van een schriftelijke toestemming van Dilvis.


Er mag per sportvisser per dag niet meer dan twee snoekbaarzen worden meegenomen. Alle gevangen snoek dient direct teruggezet te worden. Indien u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar info{at}dilvis.nl of bellen naar 0251-312306.

Kom in contact

Wilt u onze producten proeven?

Onze ambachtelijke rokerij van dichtbij bekijken?

Onze producten aan uw assortiment toevoegen?

Onze vis op uw menukaart zetten?

Heeft u andere vragen? Laat het ons weten!

Email: info@dilvis.com |  App: 06-31278494